jan 26, 2016 Geen categorie 0 comment

Windenergie

Is windenergie een acceptabel alternatief?

[two_third]

Tegenwoordig worden meer en meer mensen bewust van het milieu. Overal waar je kijkt, nemen mensen maatregelen om groener te worden, wat vooral betrekking heeft op het gebruik van alternatieve energiebronnen. Wanneer we het hebben over alternatieve energie, denken we meestal aan onze grootste energiebron: de zon, beter bekend als zonne-energie. Afgezien van de zon, is wind echter ook een haalbare manier om hernieuwbare energie op te wekken. Laten we bekijken hoe windenergie werkt en opgewekt kan worden, en tevens hoe het gebruikt kan worden om niet-hernieuwbare fossiele energiebronnen te vervangen.

[/two_third]
[one_third_last]

windenergie

[/one_third_last]

Hoe wordt windenergie geproduceerd?

Windturbines vangen de kinetische energie in grondwindsnelheden en zetten deze om in elektrische energie in de vorm van elektriciteit. Windenergie wordt gevoed door de wind, daardoor is windenergie een schone energiebron. Windenergie vervuilt het milieu niet, zoals elektriciteitscentrales die afhankelijk zijn van de verbranding van niet-hernieuwbare brandstoffen zoals steenkool of aardgas. Een ander voordeel van windmolens is dat ze geen luchtvervuiling genereren die zure regen of broeikasgassen veroorzaken.

Hoe werkt windenergie?

Windenergie is een schone en onuitputtelijke bron van elektrisch vermogen, die tevens sterk afhankelijk is van de zon. Met de uitvinding van windturbines, zijn we nu in staat om energie van de wind te verzamelen en te gebruiken, in plaats van elektriciteit van de nutsbedrijven af te nemen, die wordt geproduceerd uit niet-hernieuwbare bronnen. Hoewel windenergie echt een gratis geschenk is van de natuur, is windenergie niet erg efficiënt op plaatsen waar je variaties in het weer kunt vinden. Hoewel je het bijna overal kunt gebruiken, is windenergie veel effectiever in kustgebieden en locaties waar er meer wind is, gedurende alle seizoenen van het jaar. Enkele vanzelfsprekende voordelen van windenergie is dat het kosteneffectief is en windenergie een belangrijk instrument kan zijn voor het proces van energiebesparing.

Is windenergie een alternatief voor huiseigenaren?

Windenergie is een praktisch alternatief voor iedereen binnen een regio waar de wind een gemiddelde snelheid behaalt van twaalf tot achttien kilometer per uur. Zelfs als dit minder is, is het nog steeds mogelijk een verticale windturbine te bouwen voor het opwekken van windenergie en geld te besparen op je energierekening.

Windenergie is constant en betrouwbaar, en wanneer windenergie wordt gecombineerd met de elektrische stroom, opgewekt uit de zon, dan is de levering van energie een stabiele methode en een gegarandeerde bron van elektriciteit. Het is bewezen dat wind een lagere snelheid heeft wanneer de zon het krachtigst is; in de winter is de zon dan ook het zwakst en de wind het sterkst. De energiestroom is echter beter en stabieler wanneer er gebruik wordt gemaakt van een combinatie van zowel windenergie en zonne-energie. Deze combinatie zorgt voor een gelijkmatige stroom van energie.

Windenergie – De beste energiebron?

In het recente verleden zijn technieken die windenergie transformeren in elektriciteit snel in populariteit gestegen. Het is cruciaal om de voordelen en nadelen van windenergie te herkennen, om van te voren de uitvoering hiervan goed te kunnen organiseren. Om aan de behoeften en eisen voor energie te voldoen, en rekening te houden met de gemakkelijke uitputting van natuurlijke en beschikbare biologische middelen, worden mensen aangemoedigd andere betrouwbare bronnen te blijven onderzoeken. VERGELIJK ALLE AANBIEDERS VAN WINDENERGIE